Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 268 комбінованого типу Харківської міської ради"
 
61089, м.Харків, вул. Фр.Крала, 59а


Робота з вихованцями

Зміст навчально-виховної роботи з правової освіченості дошкільників полягає у розв’язанні пізнавальних, розвивальних та виховних завдань, спрямованих на набуття дітьми початкових знань про норми поведінки, формування навичок їх дотримання, відповідного ставлення до правомірних дій, вчинків, а також до правопорушень, злочинів, шкідливих звичок та інших проявів антигромадської поведінки, виховання поваги до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку, ознайомлення з правилами бережливого ставлення до природи, своїх речей, предметів побуту тощо.
Результатом цілеспрямованої правовиховної роботи з дітьми дошкільного віку є сформовані знання, уміння і навички, що продовжують розвиватися у шкільному віці.
Дитина 6 років, яка відвідувала дошкільний навчальний заклад, знає свої права, обов’язки, може означити словами ці категорії, пояснити їх відмінність. Перелічує свої елементарні права (на відпочинок, на захист, на розуміння дорослого, на підтримку, на повагу до себе та ін.), домагається їх виконання. Називає і виконує свої основні обов’язки (самостійно виконувати те, що під силу; не робити шкоди іншому; дотримуватись режиму дня тощо). Розуміє зв’язок слів «право», «правило», «честь». Знає етичні еталони поведінки. Здатна керуватися у своїй поведінці моральними нормами, відчуває межі припустимої поведінки.

Правова освіта дошкільнят передбачає ознайомлення юних громадян з конкретними і зрозумілими їм правами. Дітям доступні основні чотири групи прав:

1. Права на гідне існування, виживання, що включає право на життя і здоров'я, житло, їжу, ім'я, родину, турботу батьків, громадянство.
2. Права на розвиток, освіту, відпочинок і дозвілля.
3. Права на захист від приниження, насильства та експлуатації, а також особливі права дітей-інвалідів та сиріт.
4. Права на свободу слова, думки та діяльності.

Головними шляхами реалізації завдання підвищення рівня
правової культури дошкільників є ігрові заняття зі знайомими казковими героями у формі подорожей; традиційні свята, концерти; бесіди, екскурсії, читання художньої літератури, пізнавальні і розвиваючі ігри, а також спільна і самостійна діяльність, конкурси, розваги. Вся запланована робота повідомляє дітям знання, викликає оцінне ставлення до соціальних явищ, фактів, подій, сприяє розвитку соціальних емоцій, почуттів. В роботі з дітьми вихователі використовують дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі ігри, в яких формуються знання про способи поведінки за певними моральними правилами, дотримання їх у різних видах діяльності – у грі, в іграх-заняттях, у трудовій, побутовій діяльності; розуміння значення моральної поведінки; знання дитиною елементарних прав та обов’язків дитини, розуміння свого статусу в суспільстві, вміння аналізувати поведінку дорослих стосовно дітей, прагнення дитини до високої самооцінки. В роботі зі старшими дошкільниками проводяться морально-етичні бесіди: «Правила доброти», «Наші обов’язки», «Як я можу допомогти батькам», «Правила чесності», «Добрі та погані вчинки» та інші. Особливе значення має використання в роботі з дошкільниками творів художньої літератури та усної народної творчості. На заняттях діти в доступній формі знайомляться з Державною символікою, яка розглядається у єдності з історичним минулим українського народу, формуванням у дітей поваги до традицій і звичаїв українського народу. В дошкільних навчальних закладах району оформлені змінні правові інформаційно-просвітницькі куточки, щорічно проводиться «Всеукраїнський тиждень права».
Формування у дитини дошкільного віку свідомої безпечної поведінки та найпростіших правових знань базується на прикладах поведінки дорослих. Тому важливе значення має систематична цілеспрямована робота з батьками, оскільки провідну роль у вихованні дітей відіграє сім'я як перший осередок виховання людяності, національної свідомості, патріотизму й демократизму. Роботу з батьками спрямовано на розуміння того, що діти наслідують приклад дорослого, тому не можна вимагати від дитини виконання будь-якого правила, якщо дорослі самі не завжди ним керуються.