Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 268 комбінованого типу Харківської міської ради"
 
61089, м.Харків, вул. Фр.Крала, 59а


Батьківська сторінка

 

ГОТУЄМО ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ
Сім’я була і лишається головним осередком, де відбувається становлення і розвиток особистості дитини. Саме батьки вводять маля в складний світ людських взаємин, навчають відрізняти добро від зла, правду від кривди. Уроки життя, здобуті в сім’ї мають величезну виховну силу, бо дають їх найближчі люди – мама, тато, бабуся...
Життя сім’ї, взаємини між її членами, турбота один про одного назавжди залишаються в пам’яті дитини. Про значення стилю життя в родині свідчить той факт, що люди, які в дитинстві жили в умовах сімейної гармонії самі, будують гармонійні сім’ї значно частіше, ніж ті, що виросли в неблагополучних.
Хто з батьків не мріє побачити в синові чи доньці виховану, чуйну, добру і розумну людину? Але слід констатувати, що самого ще бажання добре виховати своїх дітей замало. Необхідні певні знання. В сімейній педагогіці часом виникає немало труднощів. Чому син не слухається? Чому деякі діти вередують? Як уникнути конфліктів? Які заходи впливу допустимі і чи можна вдаватися до покарань? Але все таки, застерігаємо Вас, шукаючи відповіді, враховуйте індивідуальні особливості Вашого малюка. Природа і виховання посприяли тому, що всі люди різні: немає однакових батьків, як немає й однакових дітей. Кожен із нас неповторна особистість. Саме цим пояснюється відсутність єдиного універсального рецепту виховання дитини в сім’ї. Запорукою ефективної взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї є педагогічна підготовленість батьків до виховання своїх малюків. Також переконані, що на сучасному етапі слід приділяти особливу увагу вихованню і розвитку дітей у дошкільному віці та підготовці старших дошкільників до навчання у школі.


Із цією метою уважно проаналізували «слабкі місця», притаманні процесу формування «проектованої» поведінки, здійснили відповідну підготовчу роботу з вихователями експериментальних груп (провели педагогічні ради, співбесіди, семінари, методичні об’єднання, тренінги тощо), підсумком якої стало ознайомлення, колегіальне обговорення та прийняття з учасниками експерименту рекомендацій, що накреслювали основні лінії взаємодії з батьками.
Зокрема, таких:
- Лише об’єднанням зусиль сім’ї та освітнього закладу можна досягти
бажаних результатів у вихованні;
- Педагоги мають з повагою та розумінням ставитися до батьків;
- Кожна дитина – непересічна особистість, тому неприпустимо принижувати гідність та віру в себе малюка, порівнюючи його з іншими дітьми;
- Поважати індивідуальність дитини, підтримувати й розвивати її, вчасно допомагати в разі потреби;Виховувати у дітей повагу до батьків;
- Враховувати у роботі з вихованцями побажання та пропозиції батьків, позитивно оцінювати та всіляко заохочувати їх до участі у житті групи;
- Розглядати виховання та розвиток дітей як мистецтво діалогу з кожною дитиною та її батьками на основі знань психологічних особливостей старшого дошкільного віку та врахування наявного життєвого досвіду дитини, її інтересів, здібностей;
- З повагою ставитися до того, що дитина створила власноруч, і разом з батьками заохочувати її активність та самостійність. Це допомагає малюкові повірити у свої сили, а у батьків викликає повагу до вихователів;
- Під час індивідуального спілкування з батьками обговорювати питання, пов’язані, зокрема, з вихованням дітей та їхнім розвитком загалом, а також підготовкою дитини до навчання у школі;
- Після підготовчої роботи ми активізували взаємодію з батьками, пояснювали їм значення співпраці у вихованні, збагачували теоретичні знання тат і мам, а подекуди давали й практичні поради, сприяли налагодженню гуманних взаємин між батьками і вихователями, батьками та дітьми, створенню належних педагогічних умов у родинах.
Оскільки кожен напрям виховання і розвитку малюка передбачає різний зміст і форму педагогічної освіти батьків, ми створили структурно-функціональну модель педагогічної підготовки батьків до виховання та навчання дітей старшого дошкільного віку і підготовці їх до навчання у школі. Поставивши головною метою – забезпечити в родинах оптимальні умови для цього, ми виділили основні блоки педагогічної підготовки батьків: інформаційно-спонукальний, практичний, контрольно-оцінювальний.
Основною формою нашої просвітницької роботи стала «Школа для батьків».
Враховуючи, що в батьків різний досвід, педагогічна підготовка, освітній рівень,ми орієнтувалися на такі положення:
- навчання має бути розвивальним;
- теоретичні знання мають стати підмурівком для формування практичних умінь;
- обов’язковою є індивідуалізація процесу навчання;
- зміст навчання слід ускладнювати поступово;
-надавати кожному учасникові можливість проходити програму курсу у власному темпі.