Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 268 комбінованого типу Харківської міської ради"
 
61089, м.Харків, вул. Фр.Крала, 59а


Сторінка вчителів - дефектологів

 

           У 1977   році в дошкільному закладі відкрили спеціалізовані групи для дітей з вадами зору. Враховуючи специфіку роботи з дітьми, що мають вади зору відкрили лікувальний кабінет, де працюють досвідчені лікарі і медсестри. Навчання  та виховання малюків  в садочку відбувається за  програмами,  програма «Дитина», «Навчально – виховні програми та методичні рекомендації для спеціалізованих дошкільних закладів для дітей з вадами зору».   Роботу в спеціалізованих групах проводять   вчителі – дефектологи Соловйова Віта Сергіївна – спеціаліст  першої категорії та Бабінець Вікторія Іванівна – спеціаліст вищої категорії.
      Інформацію про предмети та явища оточуючого світу дитина отримує не лише за допомогою зору, а й завдяки органам чуття. Торкаючись іграшки, дитина вчиться за допомогою чуття дотику , коли їсть, розрізнює їжу  за допомогою смакових якостей, коли нюхає, вчиться розпізнавати запахи, коли  слухає -  чує мову. Але треба пам’ятати, що 80% інформації до дитини поступає через зоровий аналізатор.  
   Головною метою  в роботі дефектологів є керівництво пізнавальною діяльністю дітей з вадами зору.  Особливість роботи вчителів  дефектологів полягає в тому, що корекційна робота проводиться індивідуально та підгрупами.  Кожна дитина при такому підході не залишається без уваги. Перш за все передбачаємо знання та врахування психофізичних особливостей  кожної дитини, а саме: діагнозу захворювання органу зору, характеру зору, можливого зорового навантаження, різних вторинних порушень, зумовлених основним дефектом, патологією ( неточність або відсутність уявлень про предмети, пасивність рухів, невпевненість у собі), супутніх порушень ( розлад слуху, мови, моторики та ін..)

 

В дошкільному закладі працюють вчителі - дефектологи Бабінець Вікторія Іванівна та Соловйова Віта Сергіївна.

 

Перш за все дефектологи  дотримуються:
 Режиму охорони зору.
 Забезпечення оптимального освітлення приміщення.
Розміщення ігрового та дидактичного матеріалу на рівні очей  дітей, на відстані, рекомендованій для кожної дитини.
Постійне чергування вправ діяльності з опорою на зоровий, слуховий та руховий апарати.
Добір ігор та вправ відповідно зоровим навантаженням для кожної дитини.
Створена відповідна матеріальна база, яка забезпечуватиме обладнання педагогічного процесу з урахуванням  патології зору дітей: наочний роздатковий матеріал в достатній кількості на кожну дитину, обладнання рослинних та живих куточків для спостереження за  рослинами та тваринами на близькій відстані, організація ігрових куточків відпочинку в групах для кожної дитини з урахуванням офтальмологічних рекомендацій.
В роботі  забезпечена  наступність та зв'язок вихователів, вчителів – дефектологів, психолога, медичного персоналу та батьків.

 

    Організація корекційно – педагогічної роботи
Організація корекційної роботи з дітьми, які мають порушення зору, спрямована на подалання вторинних відхилень, формування якостей гармонійної особистості, підготовку до інтеграції в соціум.       

 

Протягом тижня вихователі, вчитель-дефектолог,  реалізують корекційно-компенсаторні цілі на матеріалі однієї лексичної теми, щодня поповнюючи, збагачуючи та систематизуючи  знання дітей про навколишній світ і найпростіші його закономірності. 


 

         Планування занять за тематичним принципом полягає  в тому, що заняття з кожної теми розраховані на тиждень. Під час вивчення кожної теми вчитель-дефектолог організує різні види діяльності з предметом чи з групою предметів: ознайомлення (обстеження) натурального об'єкта, виконання з ним різних дій (засвоєння функціонального призначення предмета), дидактичні ігри з предметними картинками (зображення предмета), групування за певними ознаками тощо.

 

         На заняттях педагоги з метою охорони зору чергують вправи, що вимагають зорового навантаження з навантаженням на інші, збережені аналізатори (слуховий, дотиковий тощо).


 

           Система роботи тифлопедагогів з розвитку у слабозорих дітей зорового сприймання, навчання способів обстеження предметів, розширення активного словника, корекції психічних процесів відбувається під час підгрупових та індивідуальних корекційних занять, спрямованих на:
 • відтворення та розвиток пізнавальних можливостей зорового аналізатора;
 • всебічного розвитку розумових та фізичних здібностей;
 • відтворення первинно порушених зорових функцій;
 • попередження вторинних відхилень;
 • формування у дітей з порушеннями зору компенсаторних способів сприйняття;
 • підготовку дітей до успішної адаптації в соціумі, а також навчання у школі.

 

Під час навчання відбирається необхідний для засвоєння обсяг знань з кожної теми, яка вивчається, а також враховуються специфічні вимоги до організації занять:
 • дотримання режиму зорових навантажень;
 • періодичне змінювання видів діяльності дитини, проведення фізкультхвилинок, гімнастики для очей;
 • спеціальний підбір наочності з урахуванням характеру порушень зору;
 • виконання заходів щодо профілактики як загального, так і зорового втомлювання;
 • обов'язкове виконання рекомендацій лікаря-офтальмолога стосовно використання оклюзій та окулярів;
 • дотримання норм освітлення;
 • розсаджування дітей на заняттях за характером зорової патології;
 • дотримання норм тривалості занять тощо.

 

Специфічними є фізхвилинки, які проходять по-різному залежно від мети-відпочинку:
 • вправи для зняття м'язового напруження, загальнозміцнювальні вправи;
 • вправи для зняття астенопії та поліпшення геодинаміки очей;
 • відпочинок із заплющеними очима;
 • відпочинок біля вікна/розслаблений погляд у далечінь/;
 • відпочинок під музичний супровід/фрагменти танців/, етичні ситуації;
 • драматизації та інсценізації за відомими сюжетами чи епізодами з прочитаного.

 

           Напрямки роботи вчителів – дефектологів
                                       В нашому закладі здійснюються три основні напрямки роботи:
організаційно-педагогічний;
лікувально-відновлювальний;
корекційно-виховний, які забезпечують не тільки можливість засвоєння дітьми загальноосвітньої програми, але й розвиток та охорону функцій зорового аналізатору, корекцію і компенсацію вторинних відхилень у розвитку.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ   РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ - ДЕФЕКТОЛОГІВ:
* підвищення пізнавальної активності дітей шляхом залучення до пізнавання різних аналізаторів;
 * формування якомога повних уявлень про довкілля;
 * сприяння формуванню гармонійної особистості;
 * розвиток творчих здібностей дітей;
 * інтеграція в соціумі;
 * ефективне відновлення зорових функцій, загального здоров'я і фізичного розвитку.